سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه ولی عصر (عج) 
محقق 
 
 
علمی تحقیقی 
همکاری 
شورای پژوهشی دائرة‌ المعارف فقه  
عضویت  
1376/01/01 
1381/01/01 
علمی پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه آزاد 
مدرس 
1371/07/01 
ادامه دارد 
فلسفه 
تدریس 
جامعة الزهرا  
مدرس 
1375/07/01 
1376/03/30 
تفسیر - معانی 
تدریس 
مدرسه مهدی موعود  
مدرس 
 
 
اصول 
تدریس 
حوزه علمیه  
مدرس 
1355/07/01 
1358/03/31 
ادبیات عرب